Architectuur analyse tbv selectie toekomstplatform Informatiehuis Marien

Voor het management van het Informatiehuis Marien werd naar de architectuur van een aantal dataplatforms in het domein Water gekeken. Deze werden getypeerd naar de aanwezigheid van en dekking qua functionaliteit van de onderdelen van de beoogde informatie-infrastructuur. Waterdatanet, Informatiehuis Water, NODC en Deltaportaal werden naast elkaar gezet en qua functionaliteit vergeleken. Hiertoe werd een referentie-architectuur voor IHM opgesteld , interviews afgenomen en een multi-criteria-analyse uitgevoerd. Het resultaat van dit onderzoek werd in een eindrapportage opgenomen en aan de opdrachtgever IHM ter beschikking gesteld.