• Met bedrijfsvoering wordt vaak ofwel de sturing op primaire processen dan wel de ondersteunende secundaire processen bedoeld. Secundaire werkprocessen worden steeds vaker in SSC Shared Service Centra georganiseerd en dwingen daarbij werkprocesharmonisatie en applicatierationalisatie af.  Het beoogde resultaat daarbij is efficiencywinst.
  • Eric adviseert SSC-samenwerkingsverbanden , review bedrijfsplannen en helpt de harmonisatie vorm te geven.
  • Bedrijfsvoering vraagt vaak ook om effectief ingerichte planning & control. Eric helpt management dashboards te definiëren en te operationaliseren.
  • Eric stelt businesscases en mKBA’s op voor ICT en dataverzameling gerelateerde vraagstukken en organisatie
  • Eric heeft brede ervaring waar het informatiehuizen, toegangspunt (SPA) en (basis) registraties en –kernregisters betreft. Vraagstukken gaan over inrichten, optimalisatie, beheer en hebben vaak een juridisch tintje.

managementinformatievisie managementinfo

 

 

 

 

Voorbeelden van opdrachten die Eric heeft uitgevoerd zijn:

  • Review van het bedrijfsplan van een interbestuurlijk dienstencentrum SSC voor een aantal gemeenten en een provincie in Zuid Nederland
  • Uitvoeren van een agentschapsonderzoek voor inter-organisationele en/of sectorale kernregistraties en toegangspunten zoals het LRZa (Register zorgaanbieders), RAG Register E-Aanbieders Geneesmiddelen. Omvat kostprijs- en werklast-ramingen, organisatie-inrichting en werkprocesontwerp maar ook het definiëren van het systeem- en/of stelselontwerp
  • Opstellen van de businesscase voor informatiehuis Water en Marien voor de samenwerkende water- en mariene partners. Omvat een risico-analyse, een organisatiemodel voor het beheer en een groeipad voor de organisatie.
  • Ontwerp van de samenhangende werkprocessen en sturing voor alle facilitaire dienstverlening en systeemondersteuning via een ERP systeem voor integrale dienstverlening voor een universiteit en een financiële dienstverlener
  • Opstellen van businesscase voor het centraliseren van basisregistraties binnen en grote gemeente inclusief het signaleren en ontwerpen van op LEAN gebaseerde werkprocesinnovatie op basis van de basisregistraties
  • Opstellen van een businesscase voor verbonden infromatiehuishouding voor HRM-processen voor management development, opleiden, trainen en oefenen en de beoordeling naar functioneren voor de brandweersector