Bewegwijzeringsdienst: informatie-infrastructuur beheerder

Vandaag las ik de aankondiging van de formele inwerkingtreding van de nationale bewegwijzeringsdienst NBd. Het herinnerde me aan de spannende opdracht die ik samen met Heleen Post uitvoerde voor een samenwerkingsverband van UvW, VNG, IPO en Rijkswaterstaat. Daarin trokken we toen de conclusie dat op het gebied van de informatie-infrastructuur (een plek waar de gegevens over de bewegwijzering berust en beheerd wordt) er een hiaat leek te liggen. Een hiaat dat door de Europese aanbestedingswetgeving was ontstaan. Voordien verzorgde de ANWB deze rol en was bemoeienis van de wegbeheerders miniem. Met het scheiden van het plaatsen en onderhouden van de wegwijzers van het gegevensbeheer over waar welke borden staan, is een gemeenschappelijke informatie-infrastructuur voor wegbeheerders ontstaan.

De NBd is hiermee formeel verantwoordelijk geworden voor het opstellen van de bewegwijzeringsplannen, de coördinatie en afstemming met wegbeheerders en het beheer van de database voor bewegwijzering. De afzonderlijke wegbeheerders blijven zelf verantwoordelijk voor de feitelijke plaatsing en het beheer en onderhoud van de borden. Zij kunnen deze taken ook onderbrengen bij de NBd. Inmiddels maakt 85% van de wegbeheerders hiervan gebruik.