Bouw ID-pas in de maak

Technisch Bureau Bouwnijverheid werkt in opdracht van de CAO partijen in de Bouwsector aan een bouw-ID pas. Dit in analogie met de bouw ID-pas die in Zweden en België al in gebruik zijn. Het vormgeven van een bouw-ID pas gaat gepaard met het zorgvuldig afwegen van de voor- en nadelen, de organisatorische, juridische en technische aspecten van de pas en de organisatie(s) die deze pas verstrekt en de digi-infrastructuur van de Bouw ID-pas gaan beheren. Als meedenken en QA-adviseur help ik het projectplan en systeemconcept in haar volle breedte vorm te geven.

Een filmpje laat zien hoe men de Bouw_ID wil inzetten

Hoe het in België werkt kan men zien op de website van checkinatwork.

Hoe het in Zweden gaat leest men op de website van ID06.

Enkele berichten over de bouwpas in de pers vindt je hier:

Proef bouwpas Rijnmond met audio fragment

Vakbewijs wordt bouwpas

Werkgroep Bouw ID pas

Bouw IDpas tegen schijnconstructies