Crisisoefening Waterkracht

We schrijven 14 april 2015 wanneer de crisisoefening Waterkracht in Venlo en omgeving van start gaat. Een multidisciplinaire crisioefening rondom het thema overstroming waarin de veiligheidsregio Limburg Noord samenwerkt met relevante crisispartners zoals politie, defensie, gemeenten en waterschappen. Voor de informatievoorziening werd gebruikt gemaakt van LCMS in combinatie met de geo-informatiegereedschappen van de veiligheidsregio. Het scenario bestond o.a. uit een evacuatie van het ziekenhuis aan de Maas. Een omgevallen bouwkraan leverde extra complexiteit door dat die op een terrein dat dreigde te overstromen viel, wat de berging ernstig belemmerde. Daarnaast onstonden zo twee serieuze incidenten naast elkaar die door hetzelfde Operationele Team werden afgehandeld. De samenwerking met defensie bracht een extra element in de oefening. Defensie verzorgede enerzijds het tegenspel en anderzijds faciliteerde het de hulpverlening tijdens de oefening.