Gegevens worden wel aangeduid als de gouden eieren van een organisatie. Wie de gegevens heeft, heeft de macht luidt het vaak. Het is de vraag of je als organisatie de strategie van gegevens verzamelen en daarmee positie verkrijgen en vasthouden nog met succes kan toepassen. Als je groot en slim genoeg ben, zoals Google, gaat dat lukken. Met de toegang tot veel dataverzamelingen wordt het mogelijk om aan profiling te gaan doen. Patroonherkenning en analyse leidt tot archetypes waarvan veel bekend is. Het “matchen” van situatie, objecten en gedrag van subjecten geeft inzicht in de waarschijnlijkheid van een behoefte die te vermarkten is. Big Data is een begrip daarbij omdat zo selecties uit dataverzamelingen onderling gecombineerd kunnen worden om zo effectiviteit en efficiëncy te vergroten.

PICT2223

Voorbeelden van opdrachten die Eric in dit werkveld heeft uitgevoerd zijn:

  • Onderzoek naar marktpotentie van gecombineerde geo-informatie voor overheden en marktpartijen in een tiental sectoren
  • Bedenken van apps die geo-informatie en natuurbeleving combineren om de aantrekkelijkheid van en bezoek aan  natuurterreinen alsmede natuurkennis en -bewustzijn te vergroten
  • Bedenken van dataproducten die de aantrekkelijkheid en beleving van cultuurhistorie vergroten
  • Opstellen van een businessmodel voor een overheidsorganisatie die beleidsinformatie breder wilde gaan vermarkten