Digitaliseringsopgave of -kans voor beheerders stedelijk water

Deze maand (januari 2017) was er het congres van de Stichting RIONED, de netwerk-, kennis en innovatieorganisatie van infrastructuurbeheerders van stedelijk water en rioolnetwerken. Omdat ik een strategische verkenning voor RIONED samen met collega’s vanuit Twynstra Gudde heb uitgevoerd, werd ik gevraagd het onderwerp digitalisering en nederlandbrede ontsluiting van gegevens over stedelijk water te presenteren. RIONED heeft de afgelopen jaren fors geĆÆnvesteerd in de ontwikkeling van kennis op dit gebied en heeft een state-of-the-art sectoraal informatiemodel GWSW gebaseerd op de denkwereld van ontologie en open linked data neergezet. De uitdaging ligt evenwel ook in het rijp maken van de geesten voor gebruik van de hulpmiddelen waarmee kennis en gegevens over stedelijk water slim ontsloten wordt. Voorlopers zijn overtuigd en enthousiast, achterblijvers kritisch en niet bereid tot verandering zo klinkt het. De middenmoters twijfelen nog om er geld en capaciteit op in te zetten. De vraag is dus wanneer spring je op de golf en maak je gebruik van de surfwerking die daarvan uitgaat.

Enfin , het congres gaf meerdere invalshoeken. Mijn bijdrage kunt u zien via de videolink.