Elias: bureau BIT: de ICT-autoriteit van de rijksoverheid

De Commissie Elias heeft zich over de problematiek van grote falende ICT-Projecten bij de rijksoverheid gebogen. Het lijvige rapport geeft een grondige analyse van wat er goed en fout gaat met ICT bij het Rijk. De hoofdboodschap is dat er voor het starten van dergelijke grote ICT projecten een onafhankelijke starttoets nodig is. Een starttoets die het karakter heeft dat als het project of programma niet slaagt voor het startbewijs er ook een verbod op starten rust. Een bindende starttoets dus. De organisatie BIT (Bureau IT) moet een klein deskundig bureau zijn dat deze starttoetsen met gezag, expertise en kennis kan afnemen.

Want dat het regelmatig fout gaat daar zijn alle woordvoerders van de politieke partijen in het debat in de Tweede Kamer duidelijk. Een enkel stelt zich ook kwetsbaar op en geeft toe dat de controlerende taak van de kamer te kort is geschoten en dat de kamer zelf met amendementen impliciet ICT problemen veroorzaakt.

Je zou zeggen dat naast een toets op ICT uiitvoerbaarheid en haalbaarheid bij elke nieuwe wet een verplichting is. Nee die ICT toets is er niet. Met de starttoets bij BIT en de Gateway Review methode voor opdrachtgevers zou beheersing van ICT projecten en programma’s toch moeten verbeteren. Ja en Nee. ICT projecten zijn vandaag de dag veel meer organisatieverandertrajecten waar ICT een dominante rol speelt. De verandertoets, gebaseerd op een blik naar veranderhistorie, verandervermogen en absorptievermogen zou niet mogen ontbreken naar mijn mening.