• Geo-informatie is een werkgebied waarin plaats/lokatie het verbindende element is om gegevens te ontsluiten, te analyseren en te presenteren. Geo-infomatie is vandaag de dag overal, sinds SMART-phones, navigatie-apparatuur en Internettoegang via GPS en adresanalyse qua plek te duiden zijn. GIS-systemen hebben een grote vlucht genomen en de verbinding met CAD omgevingen wordt steeds vaker tot stand gebracht. Het denken in ruimtelijke informatie (topologie, geometrie, 3D, 4D) maakt nieuwe vormen van proces- en informatie-integratie mogelijk. Nu het internet der dingen een breed netwerk van sensoren ontsluit is de rol van geo-informatie onstuitbaar geworden. We krijgen nu bijvoorbeeld locatie- en tijdgebonden reisadvies, weten wijzigingen in BIM- gemodelleerde weginfrastructuur vanuit robuuste tablets met GPS koppeling direct te verwerken.
  • Eric denkt met u mee over toepassingsmogelijkheden, maakt businessplannen en adviseert over hoe innovatie te realiseren

A-G6

Voorbeelden van opdrachten in het geo-informatie domein zijn:

  • Ondersteuning van het programmamanagement BIM Bouw Informatie Model gericht op samenwerking en ketenintegratie in de bouwwereld, specifiek die van vaar-(wegen) en waterinfrastructuren
  • Opstellen businesscase voor het PDOK loket het landelijk geo-informatieloket en ontsluiting van INSPIRE gegevens
  • Opstellen businessplan voor EDUGIS organsatie
  • Opstellen strategie voor GEONOVUM de Nederlandse geo-informatie organisatie voor overheden
  • Onderzoek naar de juridische context van publicatie van bestemmingsplannen op Internet
  • Opstellen van de mKBA maatschappelijke Kosten baten analyse voor de basisregistratie ondergrond BRO
  • Selectie van een standaard GIS -viewer voor de Milieudienst Rijnmond DCMR
  • Ondersteuning bij het bepalen van de strategie voor ondersteuning van de Laan van de Leefomgeving, de nieuwe informatie-infrastructuur voor de omgevingswet
  • Bedenken nieuw toepassingen voor geo gebaseerde app’s voor een terreinbeheerder