Het vraagstuk van de digicommissaris

Afgelopen week schotelde de digicommissaris Bas Eenhoorn ons zijn vraagstuk voor. In een Mastercircle bespreken we als teamleden het vraagstuk. Aan het einde van die sessie heb ik getracht op basis van alles wat gezegd was een letterlijk beeld te schetsen van de vraagstelling en de directe omgevingsfactoren bij het vraagstuk. Komende week werken we als team de vraagstelling nader uit en presenteren deze aan de digicommissaris. De blik op het vraagstuk en omgeving wil ik evenwel jullie niet onthouden. De kern van de opgave is de digitale infrastructuur , haar onderdelen, de governance. Daarom heen speelt de digitalisering als maatschappelijk verschijnsel , waarin de overheid haar rol nog nader kan precisiƫren. Anderzijds speelt ook de digitale overheid en haar optreden,qua dienstverlening maar ook qua benutting van de mogelijkheden van ICT om digitaal te gaan werken. Dat vindt vervolgens haar werking in het ambtelijk apparaat waar in bijvoorbeeld digivaardigheden een belangrijke rol spelen. De opgave van Bas Eenhoorn dienst naar mijn overtuiging in deze omgeving geduid te worden om een goed digiprogramma te kunnen maken. Het huidige digi-programma is gepubliceerd.