Informatie-infrastructuur is een containerbegrip voor al die onderdelen van de informatiehuishouding van een sector, natie of groep samenwerkende organisaties die samen een basis/fundament voor een gemeenschappelijke informatiehuishouding vormen.

Voorbeelden van onderdelen van een informatie-infrastructuur zijn basis- en kernregistraties, sectorale registers, informatieknooppunten, gegevensschakelpunten (SPA Single Point of Access) en meta-informatieproducten zoals gegevenswoordenboeken, berichtstandaarden, uniforme koppelvlakken & informatiemodellen.

Wanneer organisaties betrokken raken in keteninformatisering of netwerkinformatisering worden deze componenten opeens van groot belang. Dat leidt soms tot de reactie te uniformeren op één informatiesysteem maar steeds vaker tot de reactie koppelvlakken te standaardiseren.

IMG-20140420-00129  P1000781

Voorbeelden van opdrachten die Eric op dit gebied heeft uitgevoerd zijn:

 • Agentschapsonderzoek LRZa Landelijk Register Zorgaanbieders, Register Aanbieders Geneesmiddelen (via Internet), Rijks Identificatienummer
 • mKBA Maatschappelijke Kosten Baten Analyse Basisregistratie Ondergrond BRO
 • mini mKBA NDFF Nationale Databank Flora & Fauna
 • Businesscase Informatiehuis Marien
 • Businesscase Informatiehuis Water
 • Programmaplan PDOK Landelijk INSPIRE loket
 • Onderzoek positie en waarde NFDD GAN voor de keten Natuurbeheer
 • Onderzoek ITS informatieknooppunt actie C en actie E (organisatie, toezicht en handhaving)
 • Haalbaarheidsstudie beheer IDsW, Beheerorganisatie standaarden water.
 • Haalbaarheidsstudie informatieknooppunt Loopbaanplanning en OTO gegevens brandweersector
 • Programmamanagement Kennisinfrastructuur Cultuurhistorie
 • Businesscase LCMS Landelijk Crisis Management Systeem
 • Optimalisatie datalogistiek GBA / BAG (Basisregistraties Adressen Gebouwen en Personen)
 • Opstellen informatiemodel hoogwater
 • Opstellen informatiemodel rampenbestrijding
 • Opstellen programmastructuur Bouw Informatie Modellen Weg/Vaar en Waterinfrastructuur
 • Analyse gebruik verkort adres in BAG
 • Werksessie gegevenswoordenboek Care / Cure zorgsector

Wikipedia schrijft over informatie-infrastructuur :

“Het begrip informatie-infrastructuur is een term die binnen de keteninformatisering gebruikt wordt. Infrastructuur voor elektronisch vastgelegde gegevens wordt informatie-infrastructuur genoemd. Het is een containerbegrip voor verschillende algemeen bruikbare, permanent beschikbare basisvoorzieningen in een bedrijfsketen voor verwerking, opslag en transport van gegevens die gemeenschappelijk worden gebruikt door de samenwerkende organisaties in die keten. Het gaat dan over zowel technische faciliteiten, keteninformatiesystemen, gegevens en kennis en regelingen (Grijpink, 1999).

Het tot stand brengen van een informatie-infrastructuur is moeilijk. Dit komt doordat organisaties zelf hun eigen gegevens beheren, waardoor gemeenschappelijke databanken tussen organisaties maar zelden mogelijk zijn. Zelfs in gevallen waarin het lukt, blijft telkens de discussie aanwezig over eigendom van gegevens, bevoegdheden en beheerstaken. Het ontbreken van formeel en eenduidig gezag is de belangrijkste factor.”