• Het effectief inrichten van de Informatie-functie (I-functie) is één van de belangrijkste succesfactoren voor het adequaat benutten van ICT in de organisatie. Het slim inrichten en doen laten functioneren van vraag- en leverzijde als onderdeel van de informatiehuishouding blijkt vaak geen sinecure. De CIO staat voor de opgave én ICT als innovatie-instrument én ICT als instrument voor effectieve werkproces ondersteuning in te richten.
 • Eric adviseert over de inrichting van de I-functie en het oplijnen van ICT aan de business, toepassen van architectuur als ordenend element
 • Eric adviseert over de strategische , tactische en operationele inrichting van de vraagorganisatie en leverorganisatie
 • Datamanagement en het ritsen van organisatorische inrichting (werkprocesharmonisatie) en ICT ontwikkeling heeft daarbij zijn speciale belangstelling
 • Eric onderhoudt nauw contact met de academische IM-wereld om state-of-the-art te kunnen adviseren

negen vlaks model

Voorbeelden van opdrachten op het vlak van informatiemanagement zijn:

 • opstellen van een informatiestrategie en informatiebeleid voor een veiligheidsregio
 • herontwerpen van de organisatie van een ICT- en IM-organisatie inclusief specificatie van competentieprofielen en capaciteitsbeeld
 • trainen van de beildsmakers van een ministerie op gebied van normen en standaarden in informatiemanagement en ICT
 • review op de inrichting en sturing van de informatievoorzieningsfunctie van de Nationale politie
 • ontwerp van de strategische informatiemanagement functie binnen een provincie
 • ontwerp van de functie en inhoud van managementinformatie voor een GGD
 • Ontwerpn van de informatiemanagementfunctie voor Brandweer Nederland
 • Haalbaarheidsonderzoek naar samenvoiegen van de ICT en IM afdelingen van twee ministeries
 • Review op bedrijfsplan van een interbestuurlijk SSC mbt ICT inkoop financiën en HRM