• Het geven van klankbordadvies biedt een opdrachtgever de mogelijkheid een zaak (project, programma, organisatie) vanuit een ander gezichtspunt te laten belichten. Het gaat daarbij om dwarsdenken en omdenken om de andere kanten van de zaak te kunnen belichten.
  • Klankbordadvies vraagt om inleven, combineren en denken in scenario’s.
  • Het geven van klankbordadvies vraagt om het bieden van vertrouwelijk-heid en aansluiten bij de denkwereld van je opdrachtgever om goed te kunnen communiceren.
  • Eric was eerder klankbordadviseur voor directies, stuurgroepen, program-maraden en samenwerkingsverbanden

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Voorbeelden van klankbordopdrachten en quality assurance zijn: 

  • Klankbord realsiatie PDOK programma
  • Klankbord proces van applicatierationalisatie SSC DOWR
  • Klankbord ontwerp bouw ID pas
  • klankbord transitie waterschapshuis
  • supervisie crisioefening netcentrisch werken