Klankbordadvies applicatie-rationalisatie geodomein SSC DOWR Gemeenten

Voor de programmamanager DOWR Applicatie-rationalisatie werd de beoogde applicatie-rationalisatie in het Geodomein in ogenschouw genomen. Het intergemeentelijk samenwerkingsverband DOWR (Deventer, Olst WIjhe, Raalte) beoogt o.a. kostenreductie en kwaliteitsverbetering in het Geo-domein te bereiken door werkprocesharmonisatie te realiseren op basis van schoolvoorbeelden in het eigen DOWR domein. De opdracht heeft het karakter van klankbordadvies en richtte zich nu vooral op de stapsgewijze gestructureerde aanpak van het omvangrijke vraagstuk.

Het SSC DOWR (Shared Service Center) is opgetuigd volgens het zogeheten gastheermodel. Daarbij treedt de gemeente Deventer op als juridisch gastheer van het SSC DOWR en is niet gekozen voor een aparte juridische entiteit met eigen management en bestuur.

Bij gemeenten worden in het Geodomein veel gemeentelijke functies / taken ondersteund. Een vergelijk van de GEMMA processen met de Geodomein functie en applicatiegebieden gaf een verhelderend beeld van de reikwijdte van bepaalde geosubdomeinen. Daarmee konden prioriteiten qua applicatie-rationalisatie in kaart gebracht worden.