Masterclass Risicomanagement in ICT-projecten

“Risicomanagement in ICT-projecten”: Dat was het thema van het optreden van TG-collega Fianne Lindenaar (expert in risicomanagement en mdeontwikkelaar van de RISMAN-methode), ex-TG-collega Jan Derksen (ICT-projectmanager) en mijzelf. Ik doe dat vanuit mijn ervaring als senior project- en programmamanager en reviewer van complexe verandervolle en veela samenwerkingsrijke interdisciplinaire projecten en programma’s.┬á Een combinatie van theorie, vertaling naar de volatiele wereld van ICT, in dit geval een Shared Service Center, en praktische behandeling van ingebrachte casussen maakte het een enerverende bijeenkomst waar de onderwerpen en manieren om risicomanagement praktijkgericht direct te kunnen implementeren de revue passeerden. Naar het oordeel van de opdrachtgever waardevol en zinvol. Voorzichtig ving ik iets op van “hadden we eerder moeten doen” .