• In de wereld van mobiliteit zijn locatiegebonden gegevens niet meer weg te denken. Multi modaal reizen neemt toe, file-informatie op je SMART-phone en situatiegebonden informeren ten behoeve van een efficient reizen-werken patroon zijn voorbeelden van slim reizen, slim werken.
  • Tegelijk werken deze toepassingen alleen wanneer reisinformatie en gegevens over het gebruik van de transportinfrastructuur integraal en betrouwbaar beschikbaar is. Dat vraagt om geharmoniseerde informatiemodellen en toegang tot de dynamische datasets. Daarmee kan dan informatieprofiel afhankelijke analyse plaatsvinden om abonnees proactief op situaties te kunnen attenderen, zodat zij hun activiteitenpatroon op de mobiliteitsituatie kunnen afstemmen.
  • Eric adviseert over toepassingmogelijkheden, juridische context en ontwerpt , beoordeelt de organisatorische kwaliteit van het geheel

OLYMPUS DIGITAL CAMERA PICT4678

Voorbeelden van opdrachten die Eric heeft uitgevoerd zijn:

  • Onderzoek naar het vormgeven van het Nationaal Toegangportaal voor de verkeersinformatie in het kader van de Europese ITS programma. (ITS staat voor Intelligent Traffic Systems). Specifiek voor de ITS-C- en ITS-E-verordeningen gericht op verkeersgevaarlijke situaties en vrachtauto parkeren (truckparking). Het onderzoek richtte zich op de vormgeving en inrichting van het toegangsportaal, het toezicht daarop en handhaving daarvan.
  • Onderzoek naar de juridische context van gegevensverzamelingen over bewegwijzering in Nederland tegen de achtergrond van Europees aanbesteden van beheer van bewegwijzering. Het onderzoek leidde na een second opinion van prof. Mark van der Twist (Erasmus universiteit) tot de oprichting van de bewegwijzeringsdienst.
  • Evaluatie van de nationale databank reisinformatie NDOV in termen van samenwerking realisatieproces en volwassenheid van de inrichting van dit toegangsportaal voor reisinformatie in het openbaar vervoer.
  • Review op het project boordcomputer Taxi de digitale tachograaf voor het taxiwezen
  • Opzet van het programmaplan BIM. Bouwinformatie voor weg- en vaarinfrastructuur van Rijkswaterstaat. Inrichten van het programmamanagement en een mobiele integrale toetsstraat. BIM is een methode van betekenisvol vastleggen van geometrie en topologie van objecten (zoals wegen, spoor-, water- en vaarwegen) en hun bijbehorende gegevens vanuit multidisciplinair gezichtspunt.