Onderzoek toekomst Risicokaart – provincies

Voor de samenwerkende provincies, die involge een artikel uit de Wet Veiligheidsregio’s de taak hebben de Risicokaart in stand te houden, werd een onderzoek uitgevoerd naar elementen voor de visie op de toekomst van de Risicokaart. Met het wijzigen van de wetgeving rondom Extrerne Veiligheid, het ontstaan van veiligheidsregio’s (VR) en omgegevingsdiensten (RUD) is er veel veranderd in het domein van externe veiligheid. De risicokaart is ontstaan uit een van de 150 punten actielijst na de Vuurwerkramp Enschede. Op deze kaart staan alle risico’s waar burgers mee te maken hebben geografisch weergegeven. Ook de risico’s uit hoofde van crisistypen zoals bijvoorbeeld overstromingen zijn opgenomen. de risicokaart is daarmee een soort kernregistratie voor alle overheden, burgers en bedrijven.

Via een rondje langs de velden werden de belangrijkste uitdagingen en knelpunten opgehaald bij de belanghebbenden die we zowel in het domein Veiligheid als Ruimte vinden. De ontwikkelingen in het domein Ruimte door de nieuwe Omgevingswet en het ontstaan van de Laan van de Omgevingsinformatie hebben direct invloed op de risicokaart. Gesproken wordt van een informatiehuis Externe Veiligheid in analogie met de eerder opgerichte Informatiehuis Water en Marien. Voor die beiden mochten we eerder al een businesscase opstellen en de samenwerking optuigen.