• Het organisatie-adviesvak is een breed werkveld met veel specialismen. De harde kant van organiseren – inrichten van werkprocessen , systemen, planning & control en administratieve organisatie – vraagt om nauw aansluiten bij de zachte kant van organiseren. Daar gaat het bijvoorbeeld om managementstijl, sturen op samenwerken en competenties.
 • Eric is actief in de harde kant van het organisatieadviesvak en heeft sensoren voor de zachte kant en weet de verbindingen te duiden en te organiseren.
 • Samenwerken en veranderen zijn voor Eric vaste onderdelen van de kijk op organiseren.
 • Het houden van werksessies, versnellingskamersessies, managementgames en simulatieoefeningen zijn vel gebruikte werkvormen in het geven van organisatieadvies en met draagvlak realiseren van verandering.
 • Eric heeft bijvoorbeeld bij Twynstra Gudde de HNW-scan en AM-scan ontwikkeld om het managen van de verbindingen en samenhang tussen de harde en zachte kant gericht te kunnen voeden. Bij zowel Assetmanagement (AM) als Het Nieuwe Werken(HNW) wordt immers de mate van succes bepaald door de verbinding die tussen de harde en zachte kant wordt gelegd.
 • Eric heeft speciale ervaring in het digitaal werken (van analoog naar digitale dossiers, kaarten en beeldmateriaal)

hnw scan   PICT3188   OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Een bijdrage aan het werkboek veranderen Casus “Geel spel rondom veranderen”

Voorbeelden van opdrachten van Eric in het organisatieadviesvlak zijn:

 • Ontwikkelen van de HNW Het Nieuwe Werken scan op de harde en zachte aspecten van HNW samenhangend te kunnen implementeren (managementstijl, cultuur, personeel, systemen, organisatie en strategie)
 • Ontwikkelen van de AM Asset Management scan op de harde en zachte aspecten van AM samenhangend te kunnen implementeren
 • Verzorgen van PSU Project Start Up’s (startbijeenkomsten) om projectteam’s tot één team te smeden en met gelijke beelden te laten starten
 • Verzorgen van startbijeenkomsten gericht op het starten van samenwerkingsverbanden en het leren kennen van elkaars belangen en uitgangspunten bij samenwerken
 • Verzorgen van de spelleiding bij eenvoudige managementgames
 • Verzorgen van de procesbegeleiding van versnellingskamersessies
 • Ontwerpen en uitwerken van de administratieve organisatie (TVB profielen), organisatie- en en overlegstructuren
 • Opstellen van jaarplannen en jaarbudgetten
 • Opstellen van een producten- en dienstenpakket en kostprijsbepaling
 • Maken van formatieberekeningen en formatiefunctieprofielen
 • Opstellen van communicatiestrategie en communicatieplannen
 • Opstellen van veranderstrategie en veranderplannen