Overheden hebben we in Nederland in vele vormen. Eric werkt zowel voor ministeries, de rechtspraak, de grotere gemeenten, provincies, waterschappen en hun (inter)bestuurlijke samenwerkingsverbanden. Daarnaast werkt hij voor de koepelorganisaties en uitvoeringsorganisaties van deze overheden. Kortom voor alle lagen.

 

Voorbeelden van opdrachten van Eric binnen de verschillende overheidsdomeinen zijn:

Rijksoverheid: Ministeries IenM, VenJ, EZ, SZW, OCW, Defensie en vele van hun uitvoeringsorganisaties alsmede de Staten Generaal en Raad voor de Rechtspraak

Provincies; IPO, BIJ12, Limburg, Noord-Brabant, Zuid- & Noord-Holland, Utrecht, Groningen, Overijssel, Gelderland

Gemeenten: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Almere, Arnhem, Tubbergen, Losser, Dinkelland, Deventer, Raalte, Olst & Wijhe

Waterschappen; Waterschapshuis, UvW, Rijn en IJssel, Wetterskip Fryslân, HHNK

Eric werkt daarnaast voor veel ZBO’s, openbare lichamen en samenwerkingsorganisaties van deze overheden