Eric van Capelleveen was 27 jaar werkzaam bij het organisatieadviesbureau Twynstra Gudde. Hij is een multispecialist en opereert in meerdere vakgebieden en markten. Hij heeft zijn plek in de adviespraktijk Veiligheid waar hij in de werkgebieden crisismanagement, risicobeheersing en bedrijfsvoering opereert. Vakmatige houdt hij zich bezig met project- & programma en omgevingsmanagement & samenwerken. Hij heeft een specialisatie in ICT, Informatiemanagement en informatie-infrastructuren. Integraal denken staat daarin steeds voorop.

Eric is een ervaren klankbordadviseur, reviewer en programma- en projectmanager van complexe verandertrajecten binnen de publieke overheid waarbij ketenintegratie, procesinnovatie en ICT een belangrijke rol spelen. Hij voert regelmatig toetsen en doorlichtingen uit op grote programma’s in de publieke sector. Hij is actief in het kennisnetwerk Programmamanagement en Gateway Review.

Eric is analytisch scherp, heeft gevoel voor verhoudingen en weet praktisch te adviseren. Hij weet denken en doen goed te combineren en is een afmaker. Hij heeft een brede kennis en ervaring opgebouwd rondom het organisatorisch inbedden van veranderde werkwijzen als gevolg van digitalisering. Hij is in staat in hele korte tijd complexe materie zich eigen te maken en vanuit een helicopterview prudent de vinger op risicovolle zaken te leggen.

TG-2918

Eric is vanaf 1.1.2018 voor opdrachten in het veiligheidsdomein werkzaam als samenwerkingspartner van Twynstra Gudde. Daarnaast voert hij opdrachten uit via iX-Change Organisatieadvies