Programmamanagement vernieuwing systeem voor samenwerkende KLIC partners

Deze opdracht werd uitgevoerd voor de Stuurgroep KLIC-WIN. KLIC staat hierbij voor Kabels en Leidingen Informatie Centrum en is een taak die door het ministerie van EZ is opgedragen aan het Kadaster. WIN staat voor de combinatie van twee opgaven:. De eerste opgave om de INSPIRE Annex III wetgeving te implementeren. Deze wetgeving verplicht overheden data die in de Annex III paragraaf van de Europese INSPIRE wet zijn genoemd ultimo 2013 AS-IS te ontsluiten en ultimo 2019 te ontsluiten in lijn met het informatiemodel INSPIRE mbt kabels en leidingen.De tweede opgave is om het KLIC systeem te moderniseren en op vectorleveringen en webservices uit te leggen.

Het KLIC WIN systeem in anno 2014 uitgelegd op het IMKL en werkt op basis van een centraal portaal waar grondroerders hun beoogde graafmeldingen melden. Via een belangen analyse worden daarna de belanghebbenden netbeheerders bericht om de actuele gegevens over hun kabels en leidingen aan te leveren. Deze antwoorden van deze netbeheerders worden vervolgens gestapeld tot één PNG-plaatje. Dat plaatje wordt aan de aanvrager tegen betaling van het geldende tarief verstrekt.

Met de invoering van de INSPIRE spelregels moeten de data over kabels en leidingen in vectorformaat worden geleverd. Onduidelijk was tegen welke condities, in welke vorm , met welke procesgang, met welk tempo, tegen welke kosten enzovoort. In opdracht van de Stuurgroep is de visie KLIC 2020 benut om een streefbeeld KLIC WIN te schetsen en nader uit te werken. Daarbij is het vraagstuk ontleed in ruim 20 afzonderlijke keuzes. Deze zijn op hun keuzemogelijkheden en juridische consequenties onderzocht terwijl tevens een businesscase voor de verschillende architectuur mogelijkheden is opgesteld.  Denkbaar was een volledige centrale oplossing, een volledig decentrale oplossing (zoals anno 2014 het geval) of een hybride oplossing.

De opdracht bleek vooral een mengeling van expliciteren van technische complexiteit, overbruggen van belangen en leggen van de verbinding tussen de netbeheerders en grondroerders te zijn. Na afronding van de specificatie en samenwerkingsfase wordt thans gewerkt aan het realiseren van een hybride systeem en bijbehorende wet- en regelgeving.

Wilt u een beeld van de Notitie samenwerking.