• Programma’s zijn het vehikel om doelgericht te realiseren. Naar keuze wordt de MSP of PGM methodiek gebruik om programma’s in te richten en te managen. Het vormgeven van programma’s komt nauw. Vaak worden meerder (clusters van) projecten en (lijn)activiteiten in één programma gestuurd. Sturen op tempo, haalbaarheid en doelgerichtheid wordt daarbij gecombineerd met sturen op efficiency en wendbaarheid.
  • Eric ondersteunt opdrachtgevers bij het vormgeven van programma’s, doelenbomen, programmaplannen en de inrichting van de monitoring op doelrealisatie en resultaten.
  • Eric managet programma’s voor de programmaraad en vormt de schakel tussen de deelprogramma’s, leveranciers en opdrachtgevend gremium
  • Eric is actief in het kennisnetwerk programmamanagement
  • Eric voert tussentijdse evaluaties en quality assurance taken uit

Kijk ook op de site van het digitaal boek “Werken aan programma’s” waar Eric een bijdrage aan leverde.

Bij programma’s gaat hem om doelgericht te opereren net zoals de loop van de rivier ontstaat door het spel van de weerstand van de oever met de stroom van het water.

KICHbrochure

Voorbeelden van programmamanagementopdrachten zijn: