• Managen van complexe (ICT) projecten met een hoog verandergehalte in omgevingen met veel belangen. Projecten die vaak in samenwerkings-verbanden worden gerealiseerd. Projecten die de schakel vormen tussen strategie en gebruik en veelal een integraal karakter hebben. Projecten die volgens Prince II of PMW gemanaged moeten worden en binnen tijd en geld, een vast omlijnd resultaat dienen te leveren.
 • Eric helpt bij het formuleren van projectopdracht (PSD) & projectplan (PID)
 • Eric ontzorgt de opdrachtgevers, organiseert en managet het project en levert gevraagde resultaat door effectief samen te werken met de leden van het projectteam.
 • Eric verzorgt de doorstart van vastgelopen projecten, voert doorlichtingen en reviews (Quality Assurrance) uit en treedt op als klankbordadviseur voor opdrachtgevers

ujp_front

Voorbeelden van opdrachten die Eric heeft uitgevoerd zijn:

 • Projectmanagement realisatie keteninformatieproject voor geluidsboekhouding industrielawaai
 • Opzetten projectmanagement uitrolprogramma bankennetwerk Polen
 • Deelprojectmanagent Operatie Naamswijzing
 • Projectmanagement Digitale bereikbaarheidskaart (samenwerking brandweerkorpsen en harmonisatie werkwijze digitaal werken)
 • Opstellen projectplan bedrijfsvoering voor een waterschap
 • Evalueren van project boordcomputer Taxi
 • Evalueren van project NDOV
 • Evaluseren van project Taxi waterschappen
 • Opstellen projectplan vernieuwing ARCHIS informatiesysteem Archeologie
 • Opstellen projectplan Actualisering monumentenregister
 • Opstellen projectplan digitale burgervragen
 • Ondersteunen formuleren projectplan Bouw ID pas