• Review , second opinion of doorlichting zijn alle maal begrippen die passen bij het tegen het licht of professioneel kader houden van het object/subject dat in ogenschouw genomen wordt. Een audit is pas aan de orde als er een vooraf gespecificeerd normenkader is gemaakt. Normenkaders die bijvoorbeeld via de SIVA methode zijn opgesteld.
 • Evaluatie is een methode om een object, project, werkwijze tegen het licht te houden , waarbij in het referentiekader ook de toetsbare beleving van betrokkenen is meegenomen.
 • Eric neemt regelmatig deel aan evaluatieteams die complexe grootschalige trajecten, speciale organisaties of instrumenten evalueren
 • Eric voert regelmatig second opinions, reviews en doorlichtingen uit op projecten, programma’s en de inrichting van de I&ICT functie.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Voorbeelden van opdrachten in het werkveld evaluaties en reviews van Eric zijn:

 • Review project Boordcomputer Taxi
 • Review projectenportfolio Internet voor een grote zorgverzekeraar
 • Review van de governance van het ICT aanvalsprogramma van de Nationale Politie
 • Evaluatie van de realisatie van de NDOV Nationale Databank Openbaar Vervoer
 • Evaluatie van het project TAXI voor de Nederlandse Waterschappen
 • Evaluatie van het grensoverschrijdende samenwerkingsproject X-Border (toepassing geo-informatie in business overheden)
 • Evaluatie van nationale crisisoefening Waterproef op nationaal niveau inclusief evaluatie werking LOS Landelijke Operationele Staf
 • Evaluatie crisisoefening netcentrisch werken Eagle One