Samenhang ruimtelijke plannen & VTH-proces

Samenhang ruimtelijke plannen & VTH-proces dat was de opgave die in de verkenning die ik samen met collega’s van Twynstra Gudde, Arcadis en Geo-logica uitvoerde voor het programma Eenvoudig Beter dat inrichting en  invoering van de omgevingswet voorbereidt. VTH staat daarbij voor vergunningverlening toezicht en handhaving een sector waar meerdere initiatieven om de informatievoorziening en ketensamenwerking te verbeteren de afgelopen jaren tot mooie resultaten hebben geleid.  Denk aan de deel-applicatie Inspectieview waarmee eerst inspectiediensten en nu ook steeds meer omgevingsdiensten gegevens delen. Centrale vraag was welke voor en nadelen en in ogen schouw te nemen aspecten bij het opnemen van de VTH-keten in de omgevingswet een belangrijke rol spelen en welke implicaties die op het DSO-stelsel uitoefenen.  DSO staat daarbij voor Digitaal Stelsel Omgevingswet. Om die vraag goed te kunnen beantwoorden hebben we met meerdere betrokken partijen gesproken en ook na gegaan of men een gelijke informatiebehoefte en werkwijze in het werkproces en de aansturing daarvan hanteert. Om dat te doen hebben we een vereenvoudig logisch procesmodel gemaakt en via cases na gegaan welke informatiebehoefte uit de VTH-sector in het DSO zou kunnen landen. Tenslotte hebben we de kwaliteitscriteria die vanuit het BIG-8 model voor VTH-actoren gelden in ogenschouw genomen. Een van de conclusies was dat de vergunning als einde van de DSO-planvormingsketen tevens het beginpunt was voor de VTH keten, maar dat de informatiebehoefte in de VTH-keten ook substantieel verschil van de planvorming- en regelgevingsketen. Opname van de VTH-keten in de DSO-reikwijdte gaat naar verwachting dan ook gepaard met toename van complexiteit terwijl tevens de verandersporen en verandertempo in beide ketens qua karakter verschillen.