Samenwerken is de hefboom voor benutten van big data

Big data is een ICT begrip waar menig beslisser zijn/haar vinger nog niet achter krijgt. Beter zicht op productie, klanten, marktkansen het zijn beloften die aanbieders aan big data gebruik verbinden. Omdat het tegenwoordig kan, levert het gericht combineren en analyseren van grotere hoeveelheden gegevens uit uiteenlopende bronnen, onvermoed inzichten op. Patroonherkenning is iets wat al bekend is uit de wereld van business intelligence. Dat wordt vaak alleen op de gegevensverzamelingen van de eigen organisatie gedaan. Bij big data wordt de data van verschillende organisatie, die nu nog niet intensief samenwerken, gedeeld en geanalyseerd. Dat delen veronderstelt gedeelde ambitie en belangen, want het delen van data, is niet iets van je als beslisser zo maar laat gebeuren. Je geeft mogelijk letterlijk een kijk in jouw keuken, en dat vraagt om vertrouwen in en afspraken met de partners waarmee je de data deelt. Maar vooral een gemeenschappelijk belang. De race om als organisatie te overleven, te groeien dan wel meer maatschappelijke waarde toe te voegen, vraagt tegelijk om vernieuwing. Stilstaan impliceert immers vaak achteruitgang, omdat de wereld om ons heen wel verandert. En als iets kan, dan gebeurt het vaak ook. Bij big data is het niet anders, zij het dat de maatschappelijke opinie, de juridische context en toegevoegde voor organisaties niet altijd evident duidelijk zijn. Samenwerking bij het verkennen van de mogelijkheden is daarmee een aantrekkelijk perspectief. Wat dacht u van een kennisnetwerk big data?