• Samenwerken is een vaardigheid waar geen mens meer zonder kan. Samenwerken binnen organisaties is door integraal werken steeds belangrijker geworden. Door de complexiteit van onze wereld en specialisatie van organisaties is samenwerken tussen organisaties alledaags geworden. Samenwerken dat door het goed op elkaar afstemmen van belangen, het samenwerkingsproces, het managen van de relatie en organisatie van het samenwerkingsproces, bij gedeelde ambities succesvol wordt.
 • Eric past het gedachtegoed van samenwerken toe in zijn werk en weet samenwerkingsverbanden duurzaam vorm te geven.
 • Eric is in staat zowel op strategisch als tactisch niveau samenwerking te organiseren en weet mensen en organisaties gericht tot samenwerken te bewegen.

PICT4495  PICT3216

“Effectief samenwerken is vooral ook samen er aan werken”

Een filmpje over samenwerken staat op YouTube Olifanten en werken in de zwerm

Een bijdrage aan het werkboek veranderen Casus “Geel spel rondom veranderen”

Voorbeelden van opdrachten waarin Eric aan samenwerken van mensen en organisaties heeft gewerkt, dan wel waar samenwerken centraal stond zijn:

 • Organisatie van samenwerking tussen Nederlandse brandweerkorpsen op het gebied van harmonisatie van werkprocessen en werkwijze voor maken, gebruiken en beheren van digitale bereikbaarheidskaart (overgang van analoog naar digitaal)
 • Gezamenlijk doen formuleren van de samenwerking op het gebied van het delen van gegevens uit het mariene domein
 • Gezamenlijk doen formuleren van de samenwerking op het gebied van het delen van gegevens uit het water domein
 • Onderzoeken van de mogelijkheden om interbestuurlijke samenwerking op het gebied van geo-informatie vorm te geven
 • Onderzoeken van de mogelijkheden om samenwerking tussen twee internetportalen in de watersector te realiseren
 • Onderzoeken van de mogelijkheden tot samenwerking van Kadaster en DLG op het gebied van geo-informatie
 • Programmamanagement vernieuwing KLIC systeem samenwerkende netbeheerders, grondroerders en overheden
 • Onderzoeken van de mogelijkheden tot samenwerking van meerdere NGO’s in de WASH coalitie om programmasubsidie te vergaren
 • Onderzoeken van de mogelijkheden tot realisatie van een gemeenschappelijke kennisinfrastructuur cultuurhistorie
 • Onderzoeken van de mogelijkheden tot realisatie van een gemeenschappelijke gegevensinfrastructuur voor de Rotterdamse Haven