• Het domein veiligheid omvat de beleids- en uitvoeringsorganisaties van het ministerie Veiligheid & Justitie, alle hulpdiensten (veiligheidsregio’s) en gerelateerde organisaties zoals veiligheidshuizen en aan het veiligheidsdomein gerelateerde ketens en netwerken. Denk aan bijvoorbeeld de strafrechtketen, de veiligheidsketen (waar ook RUD / Omgevingsdiensten in acteren) en de jeugdketen
 • Binnen de wereld van veiligheid richt Eric zich o.a. op crisismanagement, informatiemanagement in crisissituaties, netcentrisch werken, risicobeheersing (externe veiligheid)alsmede bedrijfsvoering en ICT gerelateerde vraagstukken
 • Eric richt zich ook op de wereld van fysieke veiligheid en de bijbehorende informatievoorziening. Effectieve risico-inventarisatie als voeding voor het managen van externe veiligheid en de risicokaart zijn daar voorbeelden van.

PICT3003

Voorbeelden van opdrachten van Eric in het veiligheidsdomein zijn:

  • Onderzoek elementen voor nieuwe visie op de risicokaart (risicobeheersing)
  • Training van meerdere veiligheidsregio’s in informatiemanagement in crisissituaties
  • Ontwikkelen van een methode voor informatiemanagement in crisissituaties
  • Opstellen van werkplan voor verbeteren van het crisismanagement in een veiligheidsregio
  • Leveren van een bijdrage aan de totstandkoming van een GDI strategie voor nationale overheden
  • Uitvoeren van een Quick scan op de ICT functie van een veiligheidsregio
  • Projectmanagement van het project Digitale Bereikbaarheids Kaart voor Brandweer Nederland
  • Projectmanagement voor het project POIRE Operationele Informatievoorziening voor alle Nederlandse hulpverleningsorganisaties
  • Ontwikkelen van de AIBV architectuur voor de Politie
  • Ontwikkelen van cases voor het expliciteren van de informatiebehoefte tijdens crisissituaties en preparatie daarop
  • Opstellen deelarchitectuur BRAND-IN voor Brandweer Nederland & ISC
  • Projectmanagement voor ontwikkeling van een integraal Vergunningensysteem voor een grote gemeente
  • Onderzoeken van efficiëncy mogelijkheden voor de afdeling vergunningen en handhaving van een provincie
  • Maken van businesscase voor het samenvoegen van een drietal meldkamers
  • Organiseren van een studiereis op het gebied van meldkamers en crisiscoördinatiecentra in USA en Scandinavië
  • Modelleren van werkprocessen voor het NMS Nieuw Meldkamer Systeem
  • Review van het ICT Aanvalsprogramma voor de Nationale Politie
  • Scenario-ontwikkeling Uitval ICT crisisoefening

  

Films Brandweer Nederland ; De praktijk van de digitale bereikbaarheidskaart en Blussen met informatie