Eric voert opdrachten uit op het gebied van:

PICT2223

 • Projecten
 • Programma’s
 • (Geo) Informatie
 • Informatiemanagement
 • Informatie-infrastructuren
 • zoals: (SPA, basis- en kernregistraties, registers, informatiehuizen, informatieknooppunten, keteninformatie)
 • Organisatieadvies
 • Bedrijfsvoering
 • Samenwerken
 • Review & evaluatie
 • Klankbordadvies