• De watersector bestaat in Nederland uit de taakgebieden van waterbeheerders zoals waterschappen, provincies, gemeenten en Rijkswaterstaat
 • De watersector kent evenwel ook een uitgebreide kennis- en onderzoekscomponent die in opdracht van nationale en internationale waterbeheerders werkt
 • Het karakter van de watersector maakt dat men innovatief en traditioneel werken naast elkaar weet te combineren en samenwerking een vanzelfsprekendheid is
 • Vraagstukken in het waterdomein zijn divers. Van individueel en gemeenschappelijke informatiemanagement & ICT tot de HWBP opgave om de dijken te versterken en de Ruimte voor de Rivier opgaven om de waterbedding van rivieren geschikt te maken.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Een filmpje over samenwerken in de watersector staat op YouTube Olifanten en werken in de zwerm

Voorbeelden van opdrachten die Eric in het waterdomein uitvoerde zijn:

 • Opstellen van het informatiemodel Hoogwater voor de STOWA
 • Evalueren van het project TAXI in opdracht van de Unie van Waterschappen UvW
 • Adviseren bij de transitie van HWH Het Waterschapshuis van stichting naar GR Gemeenschappelijke Regeling
 • Opstellen van de businesscase voor de samenwerking op het gebied van delen van gegevens in de watersector in het Informatiehuis Water IHW en eveneens voor het Informatiehuis Marien IHM
 • Inrichten van een methode voor managen van de projectportfolio voor het HWBP Hoog Water BeschermingsPlan
 • Onderzoek naar het instellen van een keurmerk op gebruik van de Aquo standaard in de watersector
 • Evaluatie van de nationale crisisoefening Waterproef inclusief de voorbereiding daarvan
 • Ontwikkelen van beelden van de informatiebehoefte voor crisissituaties in het waterdomein in het grensoverschrijdende VIKING project
 • Formuleren aanpak voor ontwikkelen van managementinformatie in een waterschap
 • Projectmanagement voor herinrichten van de informatiesystemen voor bedrijfsvoering in een waterschap
 • Ontwerp en inrichting gemeenschappelijke beheerorganisatie GIS systemen voor waterschappen
 • Review van het informatiesysteem FLIWAS
 • Ondersteunen bij het consolideren van het gebruik van ICA-WEB en Informatie Pool in het DCC IenM